Liham Pansangay Blg. 221 s. 2019

Sa: mga Kinauukulang Punong Guro ng Pambuplikong Paaralang Elementarya