Div Letter No. 201 s. 2019

Sa: Mga Kinauukulan Punong Guro ng Pampublikong Paaralang Elementarya (Sa pamamagitan ng tagamasid pampurok)