Para sa: Mga Hepe ng CID at SGOD, Mga Punong Guro ng mga Pampublikong Paaralang Sekundarya, Lahat ng Iba pang Kinauukulan