Div Letter no 057 s 2019

To: Hepe ng CID, Puno ng mga Paaralang Elementarya at Sekondarya ng San Ildefonso, At sa iba pang Kinauukulan