Div Letter 165 s 2018

To: Hepe ng CID, Puno ng mga Piling Paaralang Elementarya, Sa iba pang kinauukulan