Div Letter 161 s 2017

Sa mga: Tagamasid Pampurok ng mga Distrito ng: Bulakan, Hilaga at Timog Calumpit, Guiguinto, Plaridel