DM No. 33 s. 2010 Seminar-Workshop on Video Production and Editing in Araling Panlipunan