DM No. 143 s. 2010 Mga Nagwagi sa Pansangay na Pagpapili sa Natatanging Guro Sa Filipino 2010 Ele