DM No. 120 s. 2010 Pansangay na Pagpili sa Natatanging Guro, Makata at Mahusay na Guro sa Sining