Advisory No. 205, s. 2018 – 12th Annual National Media Conference, 9th National Journalism Quiz Bee – Pambansang Pautakang Pampahayagan and 6th I-Dokumento